Een ogenblik.Een fractie van een seconde.Een bevroren moment in de tijd...Het woord ogenblik kan ook op een andere manier uitgelegd .. Lees verder

Werken van Babette Veenendaal